Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Paragrafer

§ 73

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-09

Datum när anslaget tas ner

2021-07-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
9 juni 2021