Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 60-61

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-06-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
7 juni 2021