Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Paragrafer

§ 60-75

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-02

Datum när anslaget tas ner

2021-06-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 juni 2021