Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Paragrafer

§ 70-88

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-01

Datum när anslaget tas ner

2021-06-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
1 juni 2021