Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Paragrafer

§ 69

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-25

Datum när anslaget tas ner

2021-06-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2021