Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 43-59

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-06-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
24 maj 2021