Tillkänngivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-18

Datum när anslaget tas ner

2021-05-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
18 maj 2021