Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-12

Paragrafer

§ 59 - 70

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-18

Datum när anslaget tas ner

2021-06-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
18 maj 2021