Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Paragrafer

§ 52-60, 62-68

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-11

Datum när anslaget tas ner

2021-06-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
11 maj 2021