Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 11 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-05-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
5 maj 2021