Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Paragrafer

§ 37 - 59

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-05

Datum när anslaget tas ner

2021-05-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
5 maj 2021