Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-03

Paragrafer

§ 61

Datum när anslaget sätts upp

2021-05-04

Datum när anslaget tas ner

2021-05-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
4 maj 2021