Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Paragrafer

§ 33-44

Datum när anslaget sätts upp

2021-04-27

Datum när anslaget tas ner

2021-05-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021