Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 14 - 23

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-05-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
23 april 2021