Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Datum när anslaget sätts upp

2021-04-20

Datum när anslaget tas ner

2021-05-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 april 2021