Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 47-58

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-05-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
20 april 2021