Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 32-42

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-05-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
16 april 2021