Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Paragrafer

§ 46-47

Datum när anslaget sätts upp

2021-04-14

Datum när anslaget tas ner

2021-05-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
14 april 2021