Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-06

Paragrafer

§ 39-51

Datum när anslaget sätts upp

2021-04-13

Datum när anslaget tas ner

2021-05-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
13 april 2021