Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Paragrafer

§ 32-45

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-31

Datum när anslaget tas ner

2021-04-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021