Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Paragrafer

§ 22-32

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-30

Datum när anslaget tas ner

2021-04-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
30 mars 2021