Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Paragrafer

§ 45 - 46

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-23

Datum när anslaget tas ner

2021-04-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
23 mars 2021