Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-16

Datum när anslaget tas ner

2021-03-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
16 mars 2021