Kommunstyrelsens personautskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 12-20

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-03-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
3 mars 2021