Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Paragrafer

§ 13-25

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-03

Datum när anslaget tas ner

2021-03-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2021