Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-25

Paragrafer

§ 16 - 31

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-02

Datum när anslaget tas ner

2021-03-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 mars 2021