Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-22

Paragrafer

§ 8-21

Datum när anslaget sätts upp

2021-03-02

Datum när anslaget tas ner

2021-03-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
2 mars 2021