Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Datum när anslaget sätts upp

2021-02-16

Datum när anslaget tas ner

2021-03-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
16 februari 2021