Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-28

Paragrafer

§ 1-15

Datum när anslaget sätts upp

2021-02-02

Datum när anslaget tas ner

2021-02-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 februari 2021