Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Paragrafer

§ 1-7

Datum när anslaget sätts upp

2021-02-02

Datum när anslaget tas ner

2021-02-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
2 februari 2021