Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-11

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-02-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
1 februari 2021