Personalutskottet

Extra sammanträde

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 3-4

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-02-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021