Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-01-26

Datum när anslaget sätts upp

2021-01-19

Datum när anslaget tas ner

2021-02-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021