Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-11

Paragrafer

§ 1-12

Datum när anslaget sätts upp

2021-01-19

Datum när anslaget tas ner

2020-02-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
19 januari 2021