Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragrafer

§ 1-16

Datum när anslaget sätts upp

2021-01-18

Datum när anslaget tas ner

2021-02-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
18 januari 2021