Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-17

Paragrafer

§ 210 - 226

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-22

Datum när anslaget tas ner

2021-01-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
22 december 2020