Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 65-74

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-01-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
15 december 2020