Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Paragrafer

§ 152-170

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-15

Datum när anslaget tas ner

2021-01-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
15 december 2020