Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-08

Datum när anslaget tas ner

2020-12-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
8 december 2020