Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-24

Paragrafer

§ 118-126

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-02

Datum när anslaget tas ner

2020-12-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 december 2020