Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Paragrafer

§ 97-104

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-01

Datum när anslaget tas ner

2020-12-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
14 december 2020