Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 135-146

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-12-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
24 november 2020