Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Paragrafer

§ 193 - 209

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-24

Datum när anslaget tas ner

2020-12-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020