Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Paragrafer

§ 61 - 69

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum när anslaget tas ner

2020-12-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2020