Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Paragrafer

§ 1-12

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-19

Datum när anslaget tas ner

2020-12-09

Förvaringsplats

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2020