Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-24

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-17

Datum när anslaget tas ner

2020-12-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
17 november 2020