Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Tekniska nämnden

Organ/Nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragrafer

§ 139 - 148

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-17

Datum när anslaget tas ner

2020-12-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020