Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Byggnadsnämnden

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Paragrafer

§ 80 - 90

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-10

Datum när anslaget tas ner

2020-12-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2020