Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 93-97

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-12-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020