Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-29

Paragrafer

§ 175-192

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-04

Datum när anslaget tas ner

2020-11-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
4 november 2020